CAL MASSOT

 

Lluís Massot i Palmés era el fill petit de nou germans, tots ells també metges. Es va casar amb Ramona Montull, que era la pubilla de Casa Montull; actualment derruïda. Aquest matrimoni no va tenir descendència. El doctor massot va morir a Barcelona el 15 d’octrubre de 1932.

La casa fou construïda dins del pati on hi havia el molí de Casa Montull. La seva paret interior, ubicada als baixos de la vivenda, reflexa les dues pedres de la premsa que suporten com a paret de carga l’estructura de la casa. És en aquesta planta baixa on s’ha reproduït l’antiga premsa d’oli que va existir en el seu dia (la qual també podia servir per al vi). Gairebé al costat de la premsa hi ha un pou de 4’5 metres de profunditat que continua amb un passadís de 23 metres i acaba en un petit celler. Antigament donava a la secla i es sap que fou utilitzat com a via d'escapatòria durant els conflicte bèl·lics. Ja en desús, durant unes obres realitzades a la casa se’n va tapar l’accés i va passar a servir com a dipòsit per recollir l’aigua de la pluja (així ho indiquen els tubs de desguàs de la teulada que conduien fins a aquest pou). Aquesta era aigua molt necessària per al bon funcionament del molí.

D’altra banda, en la restauració de la casa, s’ha respectat gairebé tots els elements constructius originals, com ara parets de pedra i tova, bigues de pi, revoltons d’argamassa, fusteria exterior i un detall molt curiós: es tracta d’un diminut armari situat en una de les parets de les golfes de la casa on hi havia el rusc de les abelles, les quals entraven des de l’exterior per dos petits orificis i on, mitjançant una petia porta, es podia extreure la mel recent feta. 

A l’entrada de la casa hi ha una pedra cònica de xafar les olives, col·locada plana de cap per avall que va servir per tapar el forat d’un trull i que ha estat descobert en aquesta última restauració. 

Un altre element constructiu a destacar és la seva escala en forma de volta catalana d’accés als pisos, feta amb rajola i que s’ha deixat vista pel guix que la cobria per poder observar-la millor. També s’hi poden veure les parets de totxana artesana que formen la caixa d’escales i que a les golfes acaben en tova de fang i palla col·locada en forma d’envà. 

Molt del mobiliari existent és l’original de la casa i també hi ha alguna peça de casa Montull, tot restaurat amb molta cura. De la mateixa manera, s’ha pogut conservar l’orla de la Facultat de Medicina de Barcelona del Dr.Massot, una làmina d’homenatge filial de la Sra. Ramona dedicada al seu pare (Ramon Montull), entre moltes altres coses...

Escales
Escales

Les Golfes
Les Golfes

Restaurant
Restaurant

Escales
Escales

1/16